Scroll Top

    Adresa:
    Klinički centar Vojvodine,
    Centar za radiologiju;
    Hajduk Veljkova 1-9; Novi Sad
    021/520577